Asociacija yra visuomet atvira naujiems nariams, kurie nori įsilieti į jos veiklą. Nariais gali tapti prancūzų kalbos specialistai, mokytojai, dėstytojai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, susiję su prancūzų kalbos mokymu(si).

Norintys tapti asociacijos nariais turi atitikti keliamus reikalavimus, pateikti raštišką prašymą Asociacijos tarybai, susipažinti su Asociacijos įstatais. Asociacijos nariu tampama sumokėjus stojamąjį mokestį (3€) ir metinį nario mokestį (7€), kuris renkamas kiekvienais metais prieš konferenciją ir jos metu.

Įstojęs naujasis narys įsipareigoja aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje ir turi galimybę gauti asociacijos naujienas, aktualią su prancūzų kalbos mokymu susijusią informaciją, dalyvauti asociacijos organizuojamuose mokymuose, konkursuose ir gauti paramą saviems prancūzų kalbos projektams.

Asociacijos rekvizitai stojamojo ir nario mokesčiui:

Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija

įmonės kodas – 191933697

Sąskaitos Nr. LT517300010113538026

Mokėjimo paskirtis – stojimo mokestis (nario mokestis) už xxxx metus