Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos narius, būsimus mokytojus, partnerius ir visus norinčius sustiprinti prancūzų kalbos pozicijas Lietuvoje, skatinti asociacijos veiklą, kviečiame palaikyti iniciatyvą skirti asociacijai 0,5-1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Kaip skirti 1,2 % nuo GPM?

Kiekvienais metais iki gegužės mėn. galite skirti 0,5-1,2 proc. mokesčio mūsų asociacijai. Tai didelė parama prancūzų kalbai sustiprėti mūsų šalyje!

Prašymą skirti paramą (FR0512 formą) galite pateikti atnešdami prašymą į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) arba per elektroninio deklaravimo sistemą https://deklaravimas.vmi.lt.

Deklaracijos pateikimas elektroniniu būdu:

Prisijungimo adresas: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

1. Prisijunkite prie banko, kurio el. bankininkystės paslaugomis naudojatės. Suveskite slaptažodžius.

2. Atsidarius banko puslapiui, AB SEB banko dešinėje pusėje viršuje rasite „E. paslaugos“, paspauskite. Atsiranda „VMI e. deklaravimas“, paspauskite. Jungiantis per SEB banką: prie “Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistema (EDS)”, spauskite Sutinku.

SWEDBANK kairėje stulpelio pusėje raskite „E. paslaugos“, paspauskite. Atsiranda „VMI e. deklaravimas“, paspauskite.

3. Atsiveria puslapis „Pasirinkite VMI sistemą“. Pasirinkite VMI sistemą EDS: „Prisijungti prie EDS“, paspauskite.

4. Kairės puslapio dalies stulpelyje rasite skiltį PATEIKTI DOKUMENTĄ. Spauskite ją. Toliau tame pačiame stulpelyje PILDYTI DOKUMENTĄ.

5. Atsiranda lentelė, kurioje suveskite skiltyje „Formos kodas” – FR0512, mokestiniai metai-2017 ir paspauskite FILTRUOTI.

6. Atsiranda pati forma ir paspaudus ant gaublio atsidarys forma FR0512 su užpildytais Jūsų asmens duomenimis. Jei jų nėra, įveskite trūkstamus duomenis: savo adresą telefono numerį, el. pašto adresą.

7. Ten pat, toje pačioje formoje užpildykite šias skiltis:

a) 5 eilutėje MOKESTINIS LAIKOTARPIS: pasirinkite „2017“

b) Langelyje „6S“ pažymėkite X prie „Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą“

c) Langelyje „E1“ pasirenkite: 2

d) Langelyje „E2“ įrašykite gavėjo identifikacinį numerį: 191933697

e) Langelyje „E3“ įrašykite mokesčio dalies paskirtį: Lietuvos Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija (šios eilutės nebūtina pildyti)

f) Langelyje „E4“ įrašykite mokesčio dalies dydį (procentais): 0,5- 2 proc

g) Nurodykite iki kurių metų skiriate paramą: pvz.: 2019. Jei paramą mums pageidaujate skirti daugiau nei vienerius metus, čia galite pasirinkti metus iki kurių ši parama bus suteikiama (pvz.: 2020)

8. Užpildžius formą spauskite PATEIKTI FORMĄ (formos viršuje, dešinėje).

9. Naujai atsidariusiame langelyje „Ar tikrai norite pateikti deklaraciją“ spauskite PATEIKTI DEKLARACIJĄ.

10. Pasirodo pranešimas „Dokumentas perduotas apdorojimui“, spauskite UŽDARYTI LANGĄ.

Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos vardu nuoširdžiai dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir indėlį į prancūzų kalbos ir kultūros puoselėjimą Lietuvoje!